In de grond…’s-Hertogenbosch

Een kleine geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch

De beerput, poep, skeletten, tanden, gebitten, zaadjes, etensresten, eetgerei en andere gebruiksvoorwerpen vertellen veel over de geschiedenis van mensen. En dan zijn er op de vliering nog de vergeten dagboeken, oude foto’s en brieven met persoonlijke aantekeningen.

Dat is het uitgangspunt van deze geschiedenis van ’s-Hertogenbosch. Vaak begint een verhaal onder de grond. Frans van Gaal (1948) en Harry van den Berselaar (1947) boren in de diepte meer lagen aan: die van het Bossche bodemarchief, de grootste bron voor de geschiedenis van elke oude stad. En daarbij gaat het soms om verrassend kleine details, aangetroffen in verrassend kleine hoekjes.

In de grond… ’s-Hertogenbosch is een compacte geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en verschijnt in de loop van het jaar 2019.