Onder de Boschboom – Eretitel

zondag 16 december 2007 – Je vraagt je af, waar blijven die politici toch met hun vrije tijd? Komen ze dan nooit in een museum? Onlangs deed Yvonne Joris haar beklag over het geringe aantal raadsleden dat een speciaal voor hen georganiseerde presentatie in het SM’s aan zich voorbij lieten gaan. En een dezer dagen lieten een flink aantal politici het ook afweten tijdens een voor hen georganiseerde avond in het Kruithuis. Daar geeft nu het STOK of Stedelijk Overleg Kunstenaars acte de présence.

U zult zeggen, dan houden ze het zeker op de sport? Ook al niet. Het wemelt allerminst van de politici tijdens de wedstrijden van FC Den Bosch, Eiffeltowers of Hockeyclub Den Bosch. Welnu, waar zijn ze dan wel? Thuis? Nee dus, want ook daar wordt geklaagd. Het verhaal gaat dat verschillende politici wat hadden uit te leggen aan hun partner toen die las dat ze niet bij Yvonne Joris waren. ‘Waar was je dan wel?’, luidde de vraag met een ondertoon vol wantrouwen. Welnu, de politici zijn op zoek naar een eretitel, een echte Bossche nog wel. Kijk, een beetje volksvertegenwoordiger heeft tegenwoordig drs of mr voor zijn naam staan. Een soort middenstandsdiploma voor politici, zoals Wim Kan ooit zei. Dat maakt dus geen indruk meer. Je zou bijna kunnen zeggen dat Jetty Eugster, met-zonder-titel, in dat opzicht een streepje voorheeft. Ze klaart het als wethouder-zonder-titel. Ze neemt een voorbeeld aan Joke van der Beek. Die was in de jaren negentig wethouder, later burgemeester en tikt tot op de dag van vandaag als een soort ombudsvrouw het Bossche gemeentebestuur op de vingers. En naar zo iemand luistert alles en iedereen op het stadhuis. Joke haalde vlak voor haar afscheid als wethouder in de jaren negentig een hele mooie eretitel. Een aantal wantrouwende buurtbewoners noemden haar ooit ‘Kutwijf’, in het hol van de leeuw, midden in de wijk. Joke wist het op waarde te schatten, ze had ruggengraat getoond. De bewoners hadden haar verstaan en Joke, op haar beurt, wist ook waar ze aan toe was. Ze lijstte het woord ‘kutwijf’ in, temidden van andere mooie herinneringen. In de gemeenteraad kreeg Joke nooit zo’n eretitel. Daar joelen ze je ook niet uit. Ze schelden ook niet. Klappen mag ook niet trouwens. En stampvoeten is er al helemaal niet bij. Ze ‘zetten’ hooguit’ in op ander beleid’. Of iedereen ‘steekt’ mooi ‘in’ op het voorgestelde beleid. In de raad komt het ook hard aan als een raadslid roept: ‘Uw opties gaan uit van de verkeerde prioritaire stellingnames’. “Aon me hoela, wè zeet ie nou?”, zegt een bewoner van een wijk-met-overlast-van-allochtonen op de publieke tribune. ‘Hoor je het dan niet? De politici gaan voor meer synergie in de integraliteit van de het lik-op-stuk-beleid’, legt een goedwillende ambtenaar naast de buurtbewoner uit. ‘Dè is mooi dan, ik ken dus m’n eige handjes laote wappere?’, antwoordt de buurtbewoner. Dat maakt de Bossche volksvertegenwoordiger nieuwsgierig. En dus moet je hem of haar zoeken in de wijken, op jacht naar een eretitel.

Frans van Gaal
Belangstellenden voor cultuurhistorie kunnen zich voor meer informatie wenden tot de Cultuurhistorische vereniging ‘De Boschboom’, Frans Peters, telefoon: (073) 6144466 of www.boschboom.nl.

Contact opnemen met Frans van Gaal

Email: fransvangaal@home.nl Telefoonnummer: 06-45482739