ONDERZOEK EN ADVIES

Schouten & Nelissen kent grote waarde toe aan haar eigen bedrijfsgeschiedenis. Zo verscheen in 2005 het boekwerk ‘Een kwart eeuw bevlogenheid, 25 jaar Schouten & Nelissen’.

Het boek maakte veel los, vooral enthousiasme. Voor veel jongere medewerkers en zij die nog maar kort bij een van de bedrijven binnen de holding werkten, waren er tal van eye-openers.

De directie was ervan overtuigd dat de bedrijfsgeschiedenis iets was om te koesteren. Je moet deze gebruiken als inspiratiebron. Kennis van de eigen geschiedenis levert ook een bijdrage aan de verschillende onderdelen van het bedrijf.

Door autonome groei, fusie mét of de komst van nieuwe ondernemingen binnen de holding is het personeelsbestand de afgelopen tien jaar sterk van samenstelling veranderd.

Het is goed en inspirerend voor een medewerker van Schouten & Nelissen dat hij weet dat dit bedrijf aan de basis stond van een nieuwe trainingstraditie in Nederland, die van gedragstraining. Schouten & Nelissen was en is mede succesvol omdat dit bedrijf haar ‘roots’ koestert. De stelling was: een goed ontwikkeld ‘collectief geheugen’ van een onderneming draagt bij aan dynamiek!

Zo ontstond de wens om de eigen geschiedenis weer een rol te laten spelen in het actuele werkproces. Maar… deze geschiedenis liet zich maar moeilijk ontdekken, vooral omdat het bedrijfsarchief niet of onvoldoende op orde was. Stel, je wilde als professional gebruik maken van een ‘idee uit het verleden’, dan kwam je van een koude kermis thuis.
Zo ontstond de vraag: Hoe kunnen we de geschiedenis inzetten voor de vragen en opdrachten van vandaag? En daarmee kwam een bruikbaar bedrijfsarchief in beeld. Hoe ordenen en ontsluiten we het archief op zo’n manier dat het ook benutten?

Het uiteindelijke advies legde een aantal aanbevelingen voor ten behoeve van een plan van aanpak, uitgaande van drie wensen/acties:
1. Aanvullen van het archief (papier en digitaal);
2. Ordenen van het archief (papier en digitaal) en daarbij antwoord biedend op de vraag: Wat centraal, wat decentraal?;
3. Ontsluiten/bruikbaar maken van het archief voor de professional, directieleden, managers, management-assistenten en overige medewerkers.

Contact opnemen met Frans van Gaal

Email: fransvangaal@home.nl Telefoonnummer: 06-45482739