BOEKEN

Frans is kenner van de moderne en eigentijdse geschiedenis (na 1800). Inmiddels schreef hij over voetbal, uitgaansleven, cultuur, sociale en politieke bewegingen in Noord-Brabant en Nederland, onderwijsgeschiedenis, pensioengeschiedenis, geschiedenis van de arbeidsverhoudingen, ondernemingsgeschiedenis, oorlog en verzet en de geschiedenis van bedrijfstraining in Nederland.

Frans kiest in zijn verhalende manier van schrijven voor de anekdotische benadering. Het is zijn stijlkenmerk. Als schrijver besteedt hij ook veel aandacht aan vormgeving, ontwerp en beeldmateriaal. Samen met de opdrachtgever bespreekt Frans alles wat tot een (historisch) boekwerk of publicatie moet leiden. Door zijn jarenlange ervaring als freelance-schrijver is hij ook in staat te adviseren in het totale productie- en communicatieproces.

Een fabriek in de etalage

boek_gruyter…….opkomst, bloei en ondergang van een systeem.
boek gruyterDit boek verhaalt over de geschiedenis van De Gruyter, een bijzonder bedrijf. Tussen 1945 en 1970 is De Gruyter de grootste industriële werkgever in ‘s-Hertogenbosch en bezorgt het bedrijf de stad nationale en zelfs internationale roem. De producten, reclameacties, huis-aan-huisbezorgdiensten en winkels staan borg voor een ijzersterk merk. Alles moet de familiemerknaam koesteren. Zo wilde de invloedrijke familie De Gruijter het ook..

Het boek handelt over de `genen’ van het familiebedrijf De Gruyter. Deze `genen’ zijn de bouwstenen voor succes, maar ze leiden ook naar de valkuilen en ondergang.

De geschiedenis van De Gruyter is een verhaal over uitgekiende reclamecampagnes en baanbrekende klantenacties, over onstuitbare groei en een smadelijke ondergang, over trots en koppigheid.

Opdrachtgever Bossche Investeringsmaatschappij (BIM)

Geschiedenis De Gruyter in boekvorm (Bossche Omroep)

Spanning in de polder

spanningDit werk verhaalt over 55 jaar CAO-ontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische industrie. Het begon in 1945 met een CAO die zelfs verboden werd door de overheid. De metaalindustrie was immers trendsetter en daar moest je op letten. Als aanjager van de industrialisatie en ‘model’-bedrijfstak op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Of het nu over loon, medezeggenschap, vakantierechten, arbeidstijdverkorting, herverdeling van werk, pensioen, vervroegde uittreding, het vakbondstientje, vakbondswerk of scholing en opleiding ging, de ‘grootmetaal’ zette vaak de toon. Tegenover een zelfbewuste vakbeweging stond een werkgeversorganisatie die al even overtuigd was van haar gelijk. Vooral in de jaren ’70 kwam het tot felle confrontaties tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden. Dit boek is met name ook bijzonder omdat de auteur werkgevers- en werknemersstandpunten in CAO-kwesties op evenwichtige wijze voor het voetlicht brengt.

Een kwart eeuw bevlogenheid

een_kwart_eeuw_bevlogenheideen kwart eeuw bevlogenheidWaar komt Schouten & Nelissen vandaan? Hoe is het allemaal begonnen? In 25 jaar is Schouten & Nelissen uitgegroeid van een handvol bevlogen pioniers naar het grootste fullservicebureau van Nederland op het gebied van opleiding en training. Dit boek vertelt het verhaal van de oprichters, de ontwikkelaars en de dragers van toen en nu. Van de overnames die ons zo groot maakten. Maar het boek vertelt vooral het verhaal van de pionier van dit bedrijf: Jan Schouten. In een tijd dat niemand anders dat deed vroeg hij aandacht voor de mens in de organisatie en de noodzakelijke vrijhewid in het werk. Jan wilde de ‘sociale doeltreffendheid’ van organisaties bevorderen, omdat hij ervan overtuigd was en is dat ‘succesvolle organisaties het resultaat zijn van succesvolle mensen’.

‘s-Hertogebosch binnen de Veste, een historische verkeningstocht

s-Hertogenboschs-HertogenboschFrans van Gaal en Peter Verhagen zijn verantwoordelijk voor deze stadsgids die eigenlijk ook gewoon een volwaardig leesboek is. Het bijzondere van ‘s-Hertogenbosch, binnen de Veste zit hem met name ook in de confrontatie van historische en actuele fotografie en bijna romantisch aandoende ansichtkaarten. Het boekwerk biedt de lezer of gebruiker de mogelijkheid de stad op verschillende manieren vanuit verschillende gezichtspunten te verkennen. Frans van Gaal voert de lezer of wandelaar door de geschiedenis van de stad vanaf de Markt. Vanaf het parkeerterrein aan de Hekellaan voert Peter Verhagen de lezer of gebruiker langs de verrassende waterlopen van de Binnendieze. Het is het grootste waterbouwkundig restauratieproject dat ooit In Nederland is uitgevoerd. Het NS-station is het beginpunt voor een terugblik in het militaire verleden van ‘s-Hertogenbosch of een blik op de Vestingwerken. Aan het einde van het werk besteedt Frans van Gaal bijzondere aandacht aan de beroemdste Bosschenaar aller tijden, Jeroen Bosch.

Een kroon op de stad

een_krooneen kroon’s-Hertogenbosch, stad van de beroemde schilder Jeroen Bosch, provinciehoofdstad en de meest Noordelijke Zuidelijke stad van Nederland. In de loop der eeuwen heeft de stad vele andere en eigentijdse typeringen gekregen. We noemen er een paar: vestingstad, soldatenstad, bestuursstad, bisschopsstad, verzorgende en bedelende stad, handels- en ambachtsstad, stad van cultuur, plezier en uitbundigheid, ontmoetingsstad en waterstad. Dit laatste wordt ook nu nog geaccentueerd door de onderstadse rivier, de Binnendieze. Het boek laat de lezer een stad zien in ontwikkeling. De geschiedenis van de stad en haar bewoners vormen de rode draad waarbij het verleden met het heden wordt verbonden, soms met een knipoog naar de toekomst. Wie het beeld volgt in dit boek maakt kennis met de verrassende kijk op de stad door fotograaf Ad de Kok. Door de bijzondere lay-out en vormgeving van Wanda van Riet, zijn tekst, fotografie en vormgeving een drieeenheid

Contact opnemen met Frans van Gaal

Email: fransvangaal@home.nl Telefoonnummer: 06-45482739