Goulmy & Baar

Samen met Paul Goulmy, achterkleinkind van sigarenfabrikant Eugène Goulmy, voerde Frans actie om de naam Goulmy & Baar terug te brengen op de gevel van het fabriekspand aan de Boschdijkstraat/Mayweg in ’s-Hertogenbosch. Tientallen jarenlang werd het pand volkomen ten onrechte vereenzelvigd met de naam Willem II, een sigarenmerk dat slechts voor vier tot vijf jaar aan de fabriek verbonden was.

Frans en Paul brachten politiek, bestuur, gebruikers van het voormalige fabriekspand en publieke opinie in beweging om zo het verhaal van Goulmy & Baar weer in de belangstelling te brengen. Daarvoor richtten zij ook een website in die verhalen over Goulmy & Baar tot leven brengt. Zie hiervoor: www.goulmyenbaar.nl

Ondertussen werken Frans en Paul verder aan het verhaal van Goulmy & Baar, onder meer door een boekwerkje onder de titel:

Drie generaties Goulmy en hun bedrijvigheid
Dit verhaal gaat over drie generaties ondernemerschap in één en dezelfde familie, Goulmy genaamd. Het omvat een periode van bijna 150 jaar. Drie personen staan centraal in het verhaal. Michel Jean Baptiste Goulmy (1784-1866), Paul Victor Goulmy (1822-1908), beiden pattiseriehouder, confisqueur-distillateur en Eugene Goulmy (1865-1951), ondernemer in sigaren.

Drie generaties Goulmy kleurden de stad en haar bedrijvigheid. Zat het in de ‘genen’ van de Goulmy’s? Deze ‘genen’ zijn de bouwstenen voor succes, maar ze leiden ook naar de valkuilen en ondergang. ‘Het succes van vandaag, is de vijand van morgen,’ luidt een bekende spreuk. Het lijkt voor de Goulmys helemaal op te gaan. Je vraagt je af, wat waren nu die eigenschappen van het geslacht die succesfactor én valkuil konden zijn?

Het boek verschijnt in de loop van het jaar 2017. Een website over de ondernemer in sigaren, Eugène Goulmy is er al en blijft in ontwikkeling.

Zie ook: www.goulmyenbaar.nl