TRAININGEN

Als ervaren en gelouterd facilitator/trainer bij School voor de Toekomst/Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch legt Frans zich ook toe op toegepast creatief denken en handelen voor het leven en werken van alledag. Frans beschouwt het daarbij als een uitdaging om mensen te helpen hun eigen (organisatie)geschiedenis te benutten als bron voor creativiteit en innovatie. ‘Kijk eens in de achteruitkijkspiegel’ is daarbij zijn motto.

Kijk eens in de achteruitkijkspiegel

Binnen dit thema word je uitgedaagd om in de achteruitkijkspiegel te kijken om daarmee tot innovatief gedrag te komen. Je zult merken dat de wens om steeds maar weer iets nieuws te brengen tot vergeefse inspanningen leidt. Beter is het om iets te brengen dat nieuw lijkt, doordat je net iets meer weet van een stukje geschiedenis. Je voegt dus authenticiteit toe, en dat leert je in deze workshop die de geschiedenis tot bron voor innovatie verheft.

Aan bod komen technieken om:

• De beperkende werking te omzeilen van het denken in ‘nog nooit vertoond’
• ‘Nee’ te zeggen tegen voor de hand liggende oplossingen
• Creativiteit te halen uit de geschiedenis van je bedrijf of organisatie.

Directeur Basil Fawlty verbood zijn medewerkers om binnen de muren van zijn Fawlty Towers ook maar met één woord over de oorlog te reppen in het aanzien van Duitse gasten. Zo heeft ook jouw bedrijf of organisatie littekens opgedaan. Beurse plekken die je (bijvoorbeeld) in de aanwezigheid van de directie dient te omzeilen.

Aan bod komen technieken om:

• De verboden woorden of do nots in je bedrijf of organisatie te benoemen
• Het beperkende effect van deze onderwerpen op de vernieuwing In kaart te brengen
• De negatieve momenten van het bedrijfsverleden om te zetten in vernieuwingskracht.

Contact opnemen met Frans van Gaal

Email: fransvangaal@home.nl Telefoonnummer: 06-45482739