Bossche Omroep – Vakambtenaar

zondag 02 november 2014 – Bossche ambtenaren krijgen sinds kort training om gemeenteraadsleden beter en op tijd te informeren. Je kunt ze maar ergens in trainen. De tijd van de doofpot lijkt dus voorbij en dat mag ook wel na het echec van de Bartenbrug. Een wethouder zit werkloos thuis, een directeur is weggepromoveerd. Hij doet nou iets met erfgoed. Veelbetekenend. Misschien stelt de goede man zich dan wel de vraag: ‘Maar hoe deden ze dat vroeger nou?’ ‘Ik heb op vakantie nog een ouwe Romeinse brug gezien’. En die ouwe Bartenbrug was toch ook al bijna 80 jaar oud?’ Nog ouder is de Rückertbrug die de Muntel met de binnenstad verbindt. Deze brug is al van 1921, ontworpen door een gemeente-architect (!) en genoemd naar Ir Rückert, directeur Gemeentewerken en ontwerper van de Muntel.

Voor diezelfde Muntel ontwierp Piet van Kessel (1895-1970) in 1923 als bouwkundige van de gemeente de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht aan het latere Kapelaan Koopmansplein, nu nog steeds in gebruik. Van Kessel was een heel bijzondere gemeente-ambtenaar. Piets handen konden maken wat zijn hoofd bedacht. Piet deed het graag zelf. Hij moest ook wel. De stad had niets te makken. Piet stond voor de goedkoopst mogelijke adequate oplossing. Zijn werk siert de stad nog steeds. Zo besloot de Bossche gemeenteraad in 1929 tot de bouw van een overdekte veemarkt. Of er geld was voor een architect… we weten het niet. Maar Piet deed het zelf. Hij ontwierp een gebouw dat nu rijksmonument is. Op uiterst kundige wijze vermengde hij de expressionistische Amsterdamse School met traditionele elementen. Piet maakte er iets moois van. En dan te bedenken dat hij vooral naar strenge functionele uitgangspunten moest kijken. Er moesten immers zware vrachtwagens met dikke varkens en koeien in en uit kunnen rijden. Piet gebruikte daarom een ontwerpprocedure zoals die ook door het Nieuwe Bouwen werd bepleit. Nog een creatie van Piet van Kessel. Naast het peperdure stadskantoor uit 2002 staat het oude bestuursgebouw, met sierlijke torentjes en opvallend mooi dakwerk vergeleken met de golfplaten loodsen op het nieuwe complex. Piet van Kessel ontwierp het oude bestuursgebouw in 1936. Vandaag maakt het gebouw weer onderdeel uit van het bestuurscomplex. Je zou kunnen zeggen, Piet was een vakambtenaar, een professional zogezegd. Wie de discussies volgt over de ‘nieuwe ambtenaar’ of ‘Ambtenaar 3.0’ laat zich vandaag vooral leiden door wat trendy en goed betaalde ‘strategic advisors’ voorhouden. Zo lees ik in Intermediair: ‘De moderne ambtenaar blinkt uit door vaardigheden als onderhandelen, samenwerken, presenteren en communiceren in projecten en processen. Hij gaat als een zzp’er van de ene klus naar de andere en zet zich zo in voor de publieke zaak’. Dat deed Piet dus al lang geleden. Zo zie je maar: ‘Creativiteit is niet zozeer gelegen in het vinden van nieuw materiaal, alswel in de herschikking van het bestaande’. Willem van der Made c.s. willen het Stadsarchief met Bibliotheek een plek geven op het GZG-terrein. Dan komen er meer Bosschenaren op het Stadsarchief. Volgens mij komen die er wel. Ik zie er alleen weinig ambtenaren. Daarom een ander verhuizingsvoorstel: het Stadsarchief gaat naar het Stadskantoor, dichtbij ‘het brein van de stad’.

Frans van Gaal

Contact opnemen met Frans van Gaal

Email: fransvangaal@home.nl Telefoonnummer: 06-45482739