BIJDRAGEN

bijdrage_1Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant publiceerde uitgeverij Boom tussen 1996 en 1997 het standaardwerk Geschiedenis van Noord-Brabant, onder redactie van prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Frans leverde een bijdrage over de sociale geschiedenis van de provincie Noord-Brabant.

bijdrage_2In 1995 verscheen ‘Van ontspanning en inspanning, aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd’. In dit Liber Amicorum voor oud-hoogleraar Harrie van den Eerenbeemt verzorgde Frans een beschouwing onder de titel ‘Van gentleman tot volksjongen, over de ontwikkeling van het voetbal van ‘heren’ tot volkssport’.

 

 

bijdrage_6In 1995 verscheen ’s-Hertogenbosch, opmerkelijke stad’, een fraaie bundeling van artikelen en beschouwingen van bekende Bosschenaren. Van Gaal karakteriseerde hierin op treffende wijze het ‘eigenaardige’ van de
Bosschenaar. De Bosschenaar handelt… en komt overall vandaan. In deze lichtvoetige maar historisch verantwoorde bijdrage beschrijft Frans ‘de Bosschenaar’ . Hij bestaat nog steeds en draagt nog altijd de geschiedenis met zich mee van een stad die, historisch gezien, een aantal kenmerken vertoonde. Het was (en is) een handelsstad, meer dan werk- of industriestad. Als vesting- en garnizoensstad trok de stad ook nog eens vele ‘vreemdelingen’ aan uit Europese landen. Dat herken je nog aan namen zoals Salfischberger, Ekstein, Zaunbrecher, Chambon en ga zo maar door.

bijdrage_3Het boek ‘Wegens bijzondere omstandigheden’ geeft een beeld van het leven in ’s-Hertogenbosch gedurende de oorlogsjaren. Daarbij komen thema’s aan bod als bestuur, economie, dagelijks leven, kerken, onderwijs, kunst en cultuur, sport, joods leven, ziekenzorg, pers, collaboratie, verzet, bevrijding en Konzentrationslager Herzogenbusch (Kamp Vught). De huidige gemeente ’s-Hertogenbosch, inclusief Bokhoven, Empel, Engelen en Rosmalen is daarbij uitgangspunt. Het boek, waaraan tal van auteurs hebben bijgedragen, geeft een boeiend overzicht van het dagelijks leven gedurende de oorlogsjaren. Frans verzorgde een bijdrage over de arbeidsverhoudingen in ’s-Hertogenbosch tijdens de oorlogsjaren.

bijdrage_4Ter gelegenheid van 40 jaar Heemkundekring De Boschboom verscheen op 18 oktober 2008 het boek ’t Zand, de eerste uitleg van ’s-Hertogenbosch na de opheffing van de vestingstatus in 1874’. De redactie met o.a. Wiet van Gent, Cees van Aalst, Frits op ten Berg, Frans van Gaal, Cees Slegers en Frans Peters belichten de historische, sociale, architectonische aspecten van deze eerste stadsuitleg buiten de wallen. Onder de titel ‘`Het is als in tijd van oorlog’ belicht Frans de sociale conflicten die in deze wijk rond de eeuwwisseling plaatsvonden

 

 

bijdrage_5Ach ware Brabant maar dichterbij…’, schreef Erasmus vlak vóór zijn dood op 12 juli 1536. Hij bedoelde daarmee Leuven, maar het had ook ’s-Hertogenbosch kunnen zijn. In beide Brabantse steden heeft hij immers gewoond én gewerkt. De hechte band tussen Leuven en ’s-Hertogenbosch is eeuwenoud en vindt zijn oorsprong in stads­rechten, door Leuven aan ’s-Hertogenbosch verleend. Op zaterdag 28 januari 1262 sloten beide Brabantse steden een vriendschapsverdrag om onderlinge geschillen te beëindigen. Na 750 jaar is er aanleiding voor een reeks artikelen, die allerlei aspecten van de lange, historische stedenband belichten. Dit boek, Eeuwenlang verbonden, behelst het verhaal van vaak onbekende personen, instellingen en gebeurtenissen. De interessante artikelen mogen Leuvenaars én Bosschenaren inspireren tot lezen, een kennismakingsbezoek en een heildronk.
Frans van Gaal verzorgde een bijdrage over ‘Sigaren en sigaretten’ en vergelijkt hierin een Bosch en een Leuvense onderneming

Contact opnemen met Frans van Gaal

Email: fransvangaal@home.nl Telefoonnummer: 06-45482739