LITERATUURLIJST

2012: Ruimte voor Jheronimus Bosch, jubileumboek Jheronimus Bosch Art Center. De voormalige Sint-Jacobskerk bleef behouden en kreeg een prachtige bestemming als cultuurhistorisch brandpunt rondom de figuur van Jheronimus Bosch.

2012: Fabriek in de etalage, verhaalt over de geschiedenis van De Gruyter, een bijzonder bedrijf. De fabriek in de etalage verhaalt over de geschiedenis van De Gruyter, een bijzonder bedrijf.

2011: ‘Wat mij toch soms mankeert!, over de idealen, twijfels en tweestrijd in het leven van Antoon van den Ende (1910-2000), missionaris, Valkhof pers Nijmegen 2011

2007: Voorzorg eischt offers, 60 jaar Pensioenfonds Metalektro (PME), een geschiedenis van het Pensioenfonds Metalektro 1947-2007, uitgave PME Amsterdam

2006: ‘De mensch is tot werken geschapen’, acht verhalen over katholiek sociaal denken en handelen gedurende ruim een eeuw. Dit boek is een initiatief van de Stichting Welzijnszorg ‘s-Hertogenbosch en een uitgave van Uitgeverij Veerhuis.

2006: Bijdrage aan ‘Actie en besturen, 60 jaar PvdA in ‘s-Hertogenbosch. Een korte biografie over leven en werk van Cato Janssen (1888-1968). Een uitgave van studio tab artwork in ‘s-Hertogenbosch.

2005: Een kwart eeuw bevlogenheid, 25 jaar Schouten & Nelissen, een bedrijfsbiografie over de weg van enkele pioniers naar de ontwikkeling van het grootste full service bureau van Nederland op het gebied van opleiding en training. Een uitgave van Thema Zaltbommel

2003: Een doorlopende leerweg, een geschiedenis van het Frederik Hendrik College en haar rechtsvoorgangers, in de context van de geschiedenis van onderwijs en samenleving in ‘s-Hertogenbosch en, voorzover relevant, Nederland. Auteurs Frans van Gaal/Hans van Kasteren.

2003: Op zoek naar erkenning, leven en werk van Herman Moerkerk (1879-1949), Frans van Gaal en Vincent Verstappen, een initiatief van het Bosch Prentenmuseum in samenwerking met Adr. Heinen, uitgevers.

2001: Spanning in de polder, een boek over 55 jaar CAO-ontwikkeling in de metalektro of ‘grootmetaal’. Dit boek is een initiatief van de ROM, Raad Overleg Metalektro, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties in de metalektro. Stichting A + O, Leidschendam.

2000: Een metafoor van steen, historie rondom een gebouw. Het betreft hier een opdracht van Schouten & Nelissen in het kader van de viering van het 20-jarig bestaan. Het boek verscheen op 28 september 2000. Uitgeverij is Thema in Zaltbommel.

2000: Een kroon op de stad; een geïllustreerde geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch tussen 1285 en 2000, gericht op de doelgroep van toeristen en andere passanten van de stad. Gianotten Tilburg/Heinen ‘s-Hertogenbosch, verschijningsdatum 26 oktober 2000

1998: Als het perfect moet zijn, fragmenten uit de geschiedenis van de stichting ECABO, met een voorwoord van dr. ir. J. J. M. Ritzen, oud-minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

1997: Een club op stand, fragmenten uit de geschiedenis van het 100-jarige Wilhelmina. Andere auteurs: J.van der Ven, Henk Mees, Coen Free

1997: Een club die handelt, fragmenten uit de geschiedenis van FC Den Bosch en haar voorgangers, met een voorwoord van dr Jan Schouten, voorzitter van FC Den Bosch; Uitgeverij Thema Zaltbommel

1994: ‘Een levensechte school, fragmenten uit de geschiedenis van de Nederlandse streekschool en het Centraal Overleg Beroepsbegeleidend Onderwijs’, met een voorwoord van dr. J.A. van Kemenade, oud-minister van Onderwijs & wetenschappen, uitgave CPB-Utrecht.

1991: ‘Spiegel van het menselijk bedrijf’, een geschiedenis van de Bossche streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs, uitgave van Malmberg BV

1989: Proefschrift; ‘Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in ‘s-Hertogenbosch 1886-1923’, uitgave van Zuidelijk Historisch Contact

1985: ‘Als de dag van gisteren’, een reeks populair-historische verhandelingen in magazine-vorm over honderd jaar ‘s-Hertogenbosch, verzorgd door uitgeverij Waanders in Zwolle. Ik schreef onder meer over het Bossche uitgaansleven, de politiek en het werk.

1985: becommentarieerde foto-expositie onder de titel ‘Een stad verandert in crisistijd’. Deze expositie handelt over de jaren twintig en dertig in ‘s-Hertogenbosch, het zogeheten ‘interbellum’. Het betrof hier de bijdrag van het FNV-‘s-Hertogenbosch aan de festiviteiten rondom het 800-jarig bestaan

Contact opnemen met Frans van Gaal

Email: fransvangaal@home.nl Telefoonnummer: 06-45482739