Biografie Jan Stuyt

jan_stuyt……..verschijnt in het najaar van 2016
Het ware… het goede… het schoone… Leven en werk van architect Jan Stuyt (1868-1934)

In opdracht van het Jheronimus Bosch Art Center werken Frans van Gaal, Theo van Oeffelt, architectuurpublicist en Wies van Leeuwen, architectuurhistoricus aan een biografie over Jan Stuyt, architect.

De auteurs kiezen daarbij voor een heel bijzondere benadering. De auteurs volgen Stuyts leven via zijn netwerken. Zijn eerste netwerk wordt gevormd door familie en vrienden. Zij hebben zijn leven en werk een stevige basis gegeven. De leermeesters en inspirators vormen een tweede netwerk, dat zijn eclectische werk en zijn kosmopolitische architectuuropvatting heeft gevormd. Het derde netwerk zijn natuurlijk zijn contacten binnen de katholieke zuil. Naadloos sluit daarop een vierde netwerk van bestuurders en zakenlieden aan, buiten zijn ‘eigen parochie’ krijgt Stuyt relatief weinig opdrachten.